Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zakładających konto, korzystających z formularza kontaktowego, usługi newsletter, usługi chat oraz dokonujących zakupu na stronie internetowej www.jagna.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje:

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest ABICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyczynie, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn, NIP: 8133732321, REGON: 365995922, KRS 0000650198 (dalej: „Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 177852188
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ABICOM sp. z o.o., ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres: bok@jagna.pl
Źródło danych osobowych Twoje dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie – za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza zakładania konta udostępnionego na stronie internetowej Administratora pod adresem www.jagna.pl, a także w trakcie składania przez Ciebie zamówienia oraz reklamacji w naszym sklepie internetowym. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie także w trakcie korzystania przez Ciebie z usługi chat oraz usługi newslettera.
Kategorie i zakres przetwarzania danych osobowych

W związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza zakładania konta, formularza kontaktowego Administratora, zawartego na stronie internetowej Administratora www.jagna.pl, a także w związku z dokonywaniem przez Ciebie zamówień oraz składaniem reklamacji w sklepie internetowym Administratora www.jagna.pl, jak również w związku z korzystaniem przez Ciebie z usługi chat oraz usługi newslettera, Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

Dane zwykłe:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres /adresy do korespondencji (wysyłki zamówionego towaru)
 • numer/numery telefonu
 • w przypadku kiedy klient nie jest konsumentem: nazwa firmy, siedziba, NIP itp
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zwrotna odpowiedź na nawiązany z Administratorem kontakt/przesłaną wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeżeli treść wysłana do Administratora będzie dotyczyć takich żądań);
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbałość o jakoś świadczonych usług, w tym odpowiedź na przesyłane do Administratora wiadomości i zapytania (jeżeli treść wysłanej wiadomości nie będzie dotyczyła chęci zawarcia umowy z Administratorem);
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenie, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
Założenie konta na stronie internetowej Administratora
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenie Twojego konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenie, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
Złożenie zamówienia
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenie, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Formularz reklamacyjny
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenie, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
Marketing bezpośredni (przesyłanie newslettera)
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do wykonania zawartej umowy o usługę newslettera – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenie, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
Usługa chat
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - obsługi zapytania poprzez czat - tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w zależności od treści Twoich wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenie, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
Okres przechowywania danych

Administrator przetwarza dane osobowe przez:

 1. okres niezbędny do odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia informacji żądanej przez Ciebie, nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia przesłania wiadomości Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego.
 2. okres korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określonych przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 3. dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 4. przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 5. przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Po upływie czasu przechowywania dokumentacja oraz wszelkie pliki zawierające dane osobowe będą niszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi produktami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, w tym profilowania Jednocześnie informujemy Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku jego realizacji, zaprzestaniemy tych działań. Z tego prawa możesz skorzystać wysyłając wniosek listownie, dzwoniąc pod numer Administratora lub pisząc do niego wiadomość e-mail. (numer i adresy podane w tabeli powyżej).
Kategorie odbiorców danych

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić sklep internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w sklepie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Udostępnianie Twoich danych zawsze będzie miało miejsce jedynie w niezbędnym zakresie - zarówno w kontekście zakresu udostępnionych danych jak i czasu trwania udostępniania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Uprawnienia osoby, której dane przetwarzamy

Administrator zapewnia Ci prawo:

 • dostępu do danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Ci informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,
 • sprostowania danych - żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych - żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora (art. 17 ust. 3 lit b) RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych - wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych - w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych - otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych lub żądać, by zostały przesłane przez Administratora, o ile jest to technicznie możliwe,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Z tych praw możesz skorzystać wysyłając wniosek listownie, pocztą elektroniczną lub dzwoniąc pod numer Administratora (numer i adres podany w tabeli powyżej).

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Twojej osoby.

Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo do skargi Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Prawo cofnięcia zgody Jeżeli przetwarzanie Twoich danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody możesz dokonać zarówno poprzez wysłanie odpowiedniej informacji e-mail na adres bok@jagna.pl, jak również poprzez doręczenie nam pisemnego cofnięcia zgody na adres: ABICOM sp. z o.o., ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn.
Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania. Korzystanie z formularza kontaktowego jest w pełni dobrowolne, jednakże brak podania wymaganych w formularzu danych wiąże się z brakiem możliwości podjęcia przez Administratora działań w postaci odesłania informacji zwrotnej na przesłaną wiadomość. Niepodanie wymaganych danych skutkuje zatem brakiem możliwości skorzystania z usługi wysłania zapytania do Administratora oraz otrzymania od niego informacji zwrotnej. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności w postaci chatu (skutecznie komunikować się z nami). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.